Általános adatkezelési tájékoztató

Vita Csoport – weboldal adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Üdvözöljük a Vita Csoport fogyasztói weboldalának adatvédelmi tájékoztatójának olvasóját!

A Vita Group tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. A jelenadatkezelési tájékoztató célja az, hogy tájékoztatssa Önt arról, hogyan gondoskodunk személyes adatairól, amikor meglátogatja weboldalunkat (függetlenül attól, hogy honnan látogatja meg), és tájékoztatást adjunk Önnek  jogairól és a jogérvényesítés módjairól.

A jelen tájékoztató olyan tartalomjegyzékes formátumban érhető el, amely hivatkozásokat tartalmaz, így átkattinthat az alább meghatározott témára. Alternatív megoldásként letöltheti a tájékoztató angol nyelvű pdf verzióját innen: www.thevitashield.com/legal/. Kérjük, használja a dokumentum végén található fogalommeghatározást is, hogy megértse a jelen adatkezelési tájékoztatóban használt egyes kifejezések jelentését.

 1. Lényeges információk és kik vagyunk
 2. Az Önről gyűjtött adatok
 3. Hogyan gyűjtJük az Ön személyes adatait?
 4. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?
 5. Az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatala
 6. Nemzetközi adattovábbítások
 7. Adatbiztonság
 8. Adatmegőrzés
 9. Az Önt megillető jogok
 10. Fogalommeghatározás

 

 1. Fontos információk és kik vagyunk

A jelen adatkezelési tájékoztató célja

Ennek az adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy tájékoztatást nyújtson arról, hogy a Vita Group hogyan gyűjti és dolgozza fel az Ön személyes adatait a weboldal Ön által történő használata során, beleértve a weboldalon keresztül megadott adatokat is, ha terméket vásárol.

Ez a weboldal nem gyermekeknek szól, és tudatosan nem gyűjtünk gyermekekre vonatkozó adatokat.

Kérjük, hogy olvassa el a jelen adatkezelési tájékoztatót minden más adatkezelési tájékoztatóval vagy a tisztességes adatfeldolgozásra irányuló tájékoztatóval együtt, amelyeket olyan alkalmakkor biztosítunk Önnek, amikor személyes adatokat gyűjtünk vagy dolgozunk fel Önről, hogy teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogyan és miért használjuk fel személyes adatait. Ez az adatkezelési tájékoztató kizárólag kiegészíti az egyéb tájékoztatók tartalmát, de nem célja azok tartalmának megváltoztatása.

Adatkezelő

A Vita Csoport különböző jogi személyekből áll, amelynek tagjai itt találhatók: www.thevitagroup.com/contact-us. Ezt az adatkezelési tájékoztatót a Vita Csoport nevében adtuk ki, így amikor a Vita Csoportot, a „mi”, „minket” vagy „miénk” -et említjük ebben az adatkezelési tájékoztatóban, akkor a Vita Csoport megfelelő vállalatára utalunk, amely az Ön adatainak kezeléséért felelős. Minden esetben tudatjuk Önnel, hogy melyik szervezet lesz az ön adatainak kezelője, amikor tőlünk vásárol egy terméket vagy tőlünk vesz igénybe szolgáltatást. A Vita (Holdings) Limited a weboldal tulajdonosa és felelős ezért a weboldalért.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyarországon történő adatkezelések tekintetében adatkezelő a Vitafoam Magyarország Kft .(székhely: 7030 Paks, 8806/2. hrsz.,  cégjegyzékszám: 17-09-006137, adószám: 13124982-2-17, telefonszám: +36 (75) 510 128, e-mail: info-vfh@thevitagroup.com; sales@vitahungary.hu, önállóan képviseli: Stachura Tomasz Roland ügyvezető, belső adatvédelmi kapcsolattartó neve és elérhetősége: Imréhné Tóth Mónika pénzügyi igazgató, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben a monika.toth@thevitagroup.com címre küldött e-mail útján

A Vita Csoport kineveett egy adatvédelmi tisztviselőt (DPO), aki felelős a jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos kérdések felügyeletéért. Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, beleértve a jogainak gyakorlására irányuló kéréseket is, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi adatok alapján.

Elérhetőségei

Ha bármilyen kérdése van ezzel az adatkezelési tájékoztatóval vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi módokon:

Jogi személy teljes neve: Vita (Holdings) Limited

Az adatvédelmi tisztviselő: Bridget Groarke, e-mailben kapcsolatba léphet vele a  dataprotection@thevitagroup.com címen, vagy postai úton, Vita Group, Oldham Road, Middleton, Manchester, M24 2DB, Egyesült Királyság címen.

Az EU képviselője (ha Ön az EU-ban tartózkodik) Joland Beerens, e-mailben a joland.beerens@thevitagroup.com  vagy postai úton az EU GDPR képviselőjének, Vita Group c/o Caligen Europe BV, Konijnenberg 59, 4825 BC, Breda, Hollandia címezve érhető el.

Önnek bármikor joga van panaszt tenni:

 • (ha Ön az Egyesült Királyságban tartózkodik) az angol Adatvédelmi Biztos hivatalánál (ICO), amely az Egyesült Királyság adatvédelmi felügyeleti hatósága adatvédelmi ügyekben, elérhetősége: ico.org.uk vagy tel.: 0303 123 1113 ;
 • (ha Ön az EU-ban tartózkodik), a vezető felügyeleti hatóság a Holland Adatvédelmi Hatóságnál / Autoriteit Persoonsgegevens, postai címe: Autoriteit Persoonsgegevens, PO Box 93374, 2509 AJ DEN HAAG, Hollandia, telefonszám: (+31) – (0)70 – 888 85 00 faxszám: (+31) – (0)70 – 888 85 01. A weboldala: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
 • (ha Ön Magyarországon tartózkodik): a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, postai úton elérhető: 1363 Budapest, Pf. 9., tel.: +36 (1) 391 1400
 • (ha Ön az Egyesült Királyságon és az EU-n kívül tartózkodik) az Ön joghatósága alá tartozó felügyeleti hatóságnál.

Nagyra értékelnénk azonban a lehetőséget, hogy foglalkozhassunk aggályaival, mielőtt bármely illetékes felügyeleti hatósághoz fordulna, ezért kérjük, előbb velünk vegye fel a kapcsolatot.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása és az Ön azon kötelezettsége, hogy tájékoztasson minket adataiban történt változásokról

Adatkezelési tájékoztatóinkat rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén a tájékoztatókat frissítjük. Annak érdekében, hogy a legfrissebb információkkal rendelkezzen, kérjük, rendszeresen ellenőrizze a tájékoztatókat.

Fontos, hogy az Önről tárolt személyes adatok mindig pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Ezért kérjük, tájékoztasson minket, ha személyes adataiban változás állt be a velünk való kapcsolata során.

Harmadik féltől származó linkek

Ez a weboldal tartalmazhat harmadik fél webhelyeire, beépülő moduljaira és alkalmazásaira mutató hivatkozásokat. Ezekre a linkekre kattintva vagy ezeknek a kapcsolatoknak az engedélyezése lehetővé teheti harmadik felek számára, hogy adatokat gyűjtsenek vagy osszanak meg Önről. Nem ellenőrizzük ezeket a harmadik félhez tartozó webhelyeket, és nem vagyunk felelősek az adatkezelési tájékoztatók tartalmáért. Amikor elhagyja weboldalunkat, javasoljuk, hogy mindig olvassa el a meglátogatott webhely adatkezelési tájékoztatóját.

 

 1. Az Önről gyűjtött adatok

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, így egy személyre vonatkozó minden olyan adat is, amelyből az adott személy azonosítható. Nem tartoznak ide olyan adatokat, amelyekben a személyazonosságot eltávolították (névtelen adatok).

Különböző típusú személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önről, amelyeket az alábbiak szerint csoportosítottuk:

 • Az személyazonosító adatok közé tartozik a keresztnév, születési név, vezetéknév, felhasználónév vagy hasonló azonosító, cím, születési dátum és nem.
 • A kapcsolattartási adatok közé tartozik a számlázási cím, a szállítási cím, az e-mail cím és a telefonszámok.
 • A pénzügyi adatok a visszatérítések kifizetéséhez rendelkezésre álló bankszámlaadatokat tartalmazzák.
 • A tranzakciós adatok tartalmazzák az Ön számára és az Ön részéről történő kifizetések részleteit, valamint a tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb részleteit.
 • A technikai adatok magukban foglalják az internetprotokoll (IP) címét, bejelentkezések adatait, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna beállítását és helyét, a böngésző plug-in típusait és verzióit, az operációs rendszert és a platformot, valamint a weboldal eléréséhez használt eszközök egyéb technológiáit.
 • A profiladatok magukban foglalják az Ön által végrehajtott vásárlásokat vagy megrendeléseket, valamint az Ön marketingkommunikációs preferenciáit, amennyiben Ön úgy döntött az áruk fizetési helyén, hogy kapni kíván ilyen marketing célú kommunikációs anyagokat.
 • A használati adatok információkat tartalmaznak arról, hogyan használja weboldalunkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.

Összesített adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat is gyűjtünk, használunk és osztunk meg  bármilyen célból. Az összesített adatok származhatnak az Ön személyes adataiból, de a jogszabályok alapján ezek nem tekinthetők személyes adatoknak, mivel ezekkel az adatokkal sem közvetlenül, sem közvetve az Ön személyazonossága nem beazonosítható. Például összesíthetjük a használati adatait, hogy kiszámítsuk az adott webhelyfunkcióhoz hozzáférő felhasználók százalékos arányát. Ha azonban az összesített adatokat összekapcsoljuk vagy összekapcsoljuk az Ön személyes adataival, hogy azok közvetlenül vagy közvetve azonosíthassák Önt, akkor a kombinált adatokat személyes adatként kezeljük, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően használunk fel.

Nem gyűjtünk Önről semmilyen különleges személyes adatot (ez magában foglalja a faji vagy etnikai, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, a szexuális életre, a szexuális irányultságra, a politikai véleményre, a szakszervezeti tagságra utaló, az Ön egészségére vonatkozó információkat, valamint genetikai és biometrikus adatokat). Nem gyűjtünk semmilyen információt a büntetőjogi felelősség megállapítása és bűncselekmények kapcsán sem.

Ha nem adja meg a személyes adatokat

Ha jogszabály vagy az Önnel kötött szerződés értelmében személyes adatokat kell gyűjtenünk, és Ön kérésre nem adja meg ezeket az adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni velünk kötött vagy megkötni kívánt szerződést (például áruk vagy szolgáltatások nyújtása). Ebben az esetben előfordulhat, hogy le kell mondanunk egy nálunk levő terméket vagy szolgáltatást,  de értesíteni fogjuk Önt, ha ez a helyzet áll elő.

 1. Hogyan gyűjtjük a személyes adatait?

Különböző módszereket alkalmazunk az Öntől és Önről származó adatok gyűjtésére, többek között:

 • Közvetlen interakciók. Személyazonossági, kapcsolattartási és pénzügyi adatait űrlapok kitöltésével vagy postai úton, telefonon, e-mailben vagy más módon velünk történő kapcsolatfelvétel során adja meg nekünk. Ez magában foglalja az Ön által megadott személyes adatokat is, amikor:
 • érdeklődik termékeinkről vagy terméket vásárol;
 • fiókot hoz létre a weboldalunkon;
 • marketing célból adja meg adatait; vagy
 • visszajelzést ad, vagy felveszi velünk a kapcsolatot.
 • Automatizált technológiák vagy interakciók. Ahogy kapcsolatba lép a weboldalunkkal, automatikusan technikai adatokat gyűjtünk az Ön berendezéseiről, böngészési műveleteiről és mintáiról. Ezeket a személyes adatokat cookie-k és más hasonló technológiák használatával gyűjtjük. További részleteket alább találhat..
 • Harmadik felek vagy nyilvánosan elérhető források. Az Ön személyes adatait különböző harmadik felektől és nyilvános forrásokból kapjuk az alábbiak szerint:

Műszaki adatok a Google Analytics-től

 1. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha jogszabályok lehetővé teszik számunkra. Leggyakrabban az Ön személyes adatait az alábbi körülmények között használjuk fel:

 • Ha teljesítenünk kell az Önnel megkötendő vagy megkötött szerződést.
 • Ahol ez a mi (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinkhez szükséges, feltéve hogy az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ahol jogi kötelezettségnek kell eleget tennünk.
 • Az alábbiakban bemutatjuk azokat a törvényes jogalapokat, amelyekre támaszkodunk az Ön személyes adatainak feldolgozásához.
 • Általánosságban elmondható, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozásához nem támaszkodunk a beleegyezésre, mint jogalapra, bár az Ön beleegyezését megkapjuk, mielőtt harmadik fél közvetlen marketingkommunikációt küldünk Önnek e-mailben vagy szöveges üzenetben. Önnek joga van bármikor visszavonni a marketinghez való hozzájárulását, ha kapcsolatba lép velünk.

Célok, amelyekre felhasználjuk az Ön személyes adatait

 • Az alábbiakban táblázatos formában ismertetjük az Ön személyes adatainak felhasználásának minden módját, és hogy mely jogalapokra támaszkodunk. Azt is meghatároztuk, hogy adott esetben milyen jogos érdekeink vannak.

Vegye figyelembe, hogy az Ön személyes adatait egynél több törvényes jogalappal is feldolgozhatjuk attól függően, hogy milyen konkrét célra használjuk fel az adatait. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha részletekre van szüksége arról a konkrét jogalapról, amelyre támaszkodunk személyes adatainak feldolgozásához, ha az alábbi táblázatban több jogalapot is meghatároztunk.

Cél/tevékenység

Kezelt adatok kategóriái

Az adatkezelés jogalapja, beleértve a jogos érdek alapját is

Új ügyfélként való regisztráció

a) Azonosítási célú adatok

b) Kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célú adatok

Az Önnel kötött szerződés teljesítése

A megrendelés feldolgozása és kézbesítése, beleértve:

a) Kifizetések, díjak és díjak kezelése

(b) Kintlevőségkezelés és behajtás

a) Azonosítási célú adatok

b) Kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célú adatok

c) Pénzügyi adatok

d) Ügylet adatai

e) Marketing és kommunikáció célú adatok

(a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekeinkhez szükséges (kintlevőségkezelés és behajtás)

Az Önnel való kapcsolatunk kezelése, amely magában foglalja:

(a) Tájékoztatás a feltételeink vagy adatkezelési tájékoztatóink változásairól

b) azt az esetet, ha Ön ügyfélelégedettség mérésben vesz részt.

a) Azonosítási célú adatok

b) Kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célú adatok

c) az Ön profiljának adatai (amennyiben van ilyen)

d) Marketing és kommunikáció célú adatok

a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

b) Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

(c) Jogos érdekeink miatt szükséges (nyilvántartásaink naprakészen tartása és annak tanulmányozása, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket /szolgáltatásainkat)

Annak érdekében, hogy részt vehessen egy nyereményjátékban, versenyen vagy kitöltsön egy felmérést

a) Azonosítási célú adatok

b) Kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célú adatok

c) az Ön profiljának adatai (amennyiben van ilyen)

d) weboldal használat során keletkezett adatok

e) Marketing és kommunikáció célú adatok

a) Az Önnel kötött szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekeinkhez szükséges (annak tanulmányozása, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket / szolgáltatásainkat, hogy fejleszthessük ezeketés növeljük üzleti tevékenységünket)

Üzleti tevékenységünk és weboldalunk adminisztrálása és védelme (beleértve a hibaelhárítást, az adatelemzést, a tesztelést, a rendszer karbantartását, az adatok támogatását, jelentését és tárolását) 

a) Azonosítási célú adatok

b) Kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célú adatok

 

c) kapcsolódó műszaki adatok

(a) Jogos érdekeinkhez szükséges (üzleti tevékenységünk működtetéséhez, adminisztrációs és informatikai szolgáltatások nyújtásához, hálózati biztonsághoz, csalás megelőzéséhez, valamint üzleti átszervezéshez vagy csoportos szerkezetátalakításhoz)

b) Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Annak érdekében, hogy releváns webhelytartalmakat és hirdetéseket nyújtsunk Önnek, és mérjük vagy megértsük az Önnek nyújtott hirdetések hatékonyságát

a) Azonosítási célú adatok

b) Kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célú adatok

c) az Ön profiljának adatai (amennyiben van ilyen)

d) weboldal használat  során keletkezett adatok

e) Marketing és kommunikáció célú adatok

f) kapcsolódó műszaki adatok

Jogos érdekeinkhez szükséges (annak tanulmányozása, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket / szolgáltatásainkat, hogy fejleszthessüük ezeket és növeljük üzleti tevékenységünket, valamint tájékoztatást adjunk  marketingstratégiánkról)

Az adatelemzés használata weboldalunk, termékeink /szolgáltatásaink, marketingünk, ügyfélkapcsolatok és tapasztalatok fejlesztésére

a) Műszaki adatok

b) weboldal használat adatai

Jogos érdekeinkhez szükséges (termékeink és szolgáltatásaink vásárlói típusainak meghatározásához, weboldalunk naprakész és releváns megőrzésehoz, üzleti tevékenységünk fejlesztéséhez és tájékoztatás adása a marketingstratégiánkról)

Javaslatok és ajánlások készítése az Ön számára érdekes árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban

a) Azonosítási célú adatok

b) Kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célú adatok

c) kapcsolódó műszaki adatok

d) weboldal használat során keletkezett adatok

e) az Ön profiljának adatai (amennyiben van ilyen)

f) Marketing és kommunikáció célú adatok

Jogos érdekeinkhez szükséges (termékeink/ szolgáltatásaink fejlesztéséhez és üzleti tevékenységünk fejlesztéséhez)

Promóciós ajánlatok tőlünk és harmadik féltől származó marketing

Személyes adatait nem használjuk fel marketingkommunikáció küldésére, kivéve, ha Ön az áruk vásárlásakor úgy döntött, hogy ilyen üzeneteket kér. Az Ön személyes adatait marketing célokra nem osztjuk meg harmadik féllel.

Süti

Mi az a süti?

A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet a böngésző hozott létre, és a számítógép merevlemezén tárol (ha feliratkozik).

 

A weboldalunkon található cookie-k célja, hogy megkülönböztessük Önt weboldalunk többi felhasználójától. Ez segít nekünk abban, hogy jó élményt nyújtsunk Önnek, amikor böngészi weboldalunkat, és lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk webhelyünket.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa az összes vagy néhány böngésző cookie-t, vagy figyelmeztesse Önt, ha a webhelyek cookie-kat állítanak be vagy férnek hozzá. Ha letiltja vagy elutasítja a cookie-kat, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal egyes részei elérhetetlenné válhatnak vagy nem működnek megfelelően.

Milyen információkat rögzítünk?

 

 1. Cookie-k: __utma, __utmz,_ga a Google Analytics-en keresztül

Ezeket a cookie-kat a Google Analytics hozza létre a weboldalunk látogatói statisztikáinak elemzése céljából (pl. hány látogatót kaptunk, és mely oldalak voltak a legnépszerűbbek). A cookie-kat kizárólag a webhely teljesítményének értékelésére használják, és nem tartalmaznak személyre szabott információkat. Ezek bármikor törölhetők anélkül, hogy befolyásolnák a weboldal használatának élményét.

A névtelen cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük és megszámoljuk a látogatók számát, és megnézzük, hogyan mozognak a látogatók a weboldalunkon, amikor használják. Ez segít abban, hogy javítsuk weboldalunk működését, például azáltal, hogy biztosítjuk, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.

 

A Google Analytics-et arra használjuk, hogy jobban megértsük, hogyan navigálnak a Vita Csoport webhelyének látogatói a weboldalunkon és azon keresztül. Arra is használjuk, hogy beszámoljunk arról, hogy a felhasználók mennyi időt töltenek a tartalmunk meglátogatásával, és más mérőszámokról, például arról, hogy webhelyünk látogatói közül hányan újak és hol találhatók. A Google Analytics segít nyomon követni a digitális marketing kampányainkra fordított pénz hatékonyságát is

 

 1. PHPSESSID, weboldal munkamenet cookie-k

Ez a munkamenet-cookie annak meghatározására szolgál, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve a webhelyre vagy sem. Nem tartalmaz személyes adatokat, és automatikusan megsemmisül, amint a böngésző bezárul.

Az általunk használt cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a weboldalon a süti beállító ablakban található információkat.

A cél megváltoztatása

Az Ön személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre gyűjtöttük őket, kivéve, ha ésszerűen úgy véljük, hogy más okból kell felhasználnunk őket, és ez az ok összeegyeztethető az eredeti céllal. Ha magyarázatot szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy az új célú feldolgozás hogyan egyeztethető össze az eredeti céllal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesítjük Önt, és elmagyarázzuk a jogalapot, amely lehetővé teszi számunkra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatait az Ön tudta vagy beleegyezése nélkül, a fenti szabályoknak megfelelően is feldolgozhatjuk, ha ezt a törvény előírja vagy engedélyezi.

 1. Az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatala

Személyes adatait megoszthatjuk az alábbiakban meghatározott felekkel a fenti táblázatban [Célok, amelyekre személyes adatait felhasználjuk] meghatározott célokra.

 • A harmadik felekben meghatározott belső harmadik felek.
 • Külső harmadik felek a harmadik felekben meghatározottak
 • Harmadik felek, akiknek dönthetünk úgy, hogy eladjuk, átruházzuk vagy egyesítjük üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egy részét. Alternatív megoldásként más vállalkozások megszerzésére vagy velük való egyesülésre is törekedhetünk.. Ha vállalkozásunkban változás történik, akkor az új tulajdonosok a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon használhatják fel az Ön személyes adatait.

Minden harmadik féltől megköveteljük, hogy tartsa tiszteletben az Ön személyes adatainak biztonságát, és azokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje. Nem engedélyezzük harmadik fél szolgáltatóink számára, hogy az Ön személyes adatait saját céljaikra használják fel, és kizárólag azt engedjük meg számukra, hogy az Ön személyes adatait a meghatározott célokra és a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel.

 1. Nemzetközi adattovábbítások

2021 január 1-jei hatállyal az Egyesült Királyság elhagyta az Európai Uniót, és a személyes adatokat az Egyesült Királyság vitacsoporton belüli más vitás vállalatcsoportoknak továbbítja az EGT-n belül, és fordítva, csak a 2004/915/EK európai bizottsági határozatban meghatározott, adatmegosztási megállapodásokon keresztül érvényben lévő általános szerződési záradékokban meghatározott intézkedésekkel összhangban: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:EN:PDF. Ezek olyan intézkedések, amelyek további védelmet nyújtanak Önnek a megrendelés teljesítése során végrehajtott személyes adatok átadása tekintetében.

 

Az Egyesült Királyságon túl nem továbbítjuk az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további információra van szüksége a személyes adatainak EGT-n kívüli továbbítása során alkalmazott konkrét mechanizmusról.

 1. Adatbiztonság

Megfelelő biztonsági vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk személyes adatai véletlen elvesztését, felhasználását vagy jogosulatlan hozzáférését, megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezen túlmenően az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, ügynökökre, vállalkozókra és más harmadik felekre korlátozzuk, akiknek üzleti tevékenységről tudniuk kell. Az Ön személyes adatait csak a mi utasításaink szerint dolgozzák fel, és titoktartási kötelezettség vonatkozik rájuk.

Eljárásokat vezettünk be a személyes adatokkal kapcsolatos feltételezett incidensek kezelésére, és értesíteni fogjuk  Önt és az illetékes hatóságot az incidensről, ha erre jogszabály kötelez bennünket.

A magyar jogszabályok alapján mi gondoskodunk különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 1. Adatmegőrzés

Mennyi ideig fogja használni a személyes adataimat?

Személyes adatait kizárólag addig őrizzük meg, amíg ésszerűen szükséges az általunk gyűjtött célok eléréséhez, beleértve a jogi, szabályozási, adózási, számviteli vagy jelentéstételi követelmények teljesítését is. Panasz esetén 5 évig kell megőzni az adatokata vonatkozó magyar jogszabályok alapján.

A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő kár esetleges kockázatát, a személyes adatok kezelésének céljait, valamint azt, hogy ezeket a célokat más eszközökkel  a vonatkozó jogi, szabályozási, adózási, számviteli vagy egyéb követelményekkel összhangban is meg lehet valósítani.

A magyar jogszabályok szerint az ügyfeleinkre vonatkozó alapvető személyes adatokat (ideértve a kapcsolattartási, személyazonossági,adatokat) nyolc évig meg kell őriznünk, adózással kapcsolatos jogszabályi előírások teljesítése érdekében.

Bizonyos körülmények között Ön kérheti tőlünk adatainak törlését:  további információkért lásd az alábbi törvényes jogait.

Bizonyos körülmények között anonimizáljuk az Ön személyes adatait (hogy azok tovább már ne kapcsolódhassanak Önhöz) kutatási vagy statisztikai célokból, amely esetekben ezeket az információkat határozatlan ideig felhasználhatjuk az Ön további értesítése nélkül.

 1. Az Önt megillető jogok

Bizonyos körülmények között, Önnek az adatvédelmi törvények értelmében jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Kérjük, kattintson az alábbi linkekre, hogy többet megtudjon ezekről a jogokról:

 • Kérjen hozzáférést személyes adataihoz.
 • Kérje személyes adatainak helyesbítését.
 • Kérje személyes adatainak törlését.
 • Tiltakozik az Ön személyes adatainak kezelése ellen.
 • Kérheti személyes adatainak feldolgozásának korlátozását.
 • Kérje személyes adatainak továbbítását.
 • A hozzájárulás visszavonásának joga.

Ha a fent meghatározott jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általában nincs szükség díjra

Nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz történő első hozzáférésért (vagy az egyéb jogok gyakorlásáért). Ésszerű díjat számíthatunk fel azonban, ha a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, vagy ha a kérése egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott. Alternatív megoldásként megtagadhatjuk kérésének teljesítését ilyen körülmények között.

Amire szükségünk lehet Öntől

Előfordulhat, hogy konkrét információkat kell kérnünk Öntől, hogy megerősítsük személyazonosságát, és biztosítani tudjuk a személyes adataihoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez egy biztonsági intézkedés annak biztosítására , hogy a személyes adatokat ne adják ki olyan személyeknek, akiknek nincs joguk azok átvételére. A válaszadás felgyorsítása érdekében felvehetjük Önnel a kapcsolatot, , hogy további információkat kérjünk a kérésével kapcsolatban.

A válaszadás határideje

Igyekszünk egy hónapon belül válaszolni minden kérelmre, sőt, a magyar jogszabályi rendelkezések alapján a választ 25 napon belül megadjuk. Esetenként 25 napnál, vagy egy hónapnál tovább is eltarthat, ha kérése különösen összetett, vagy ha számos kérést tett. Ebben az esetben még a határidő eltelte előtt értesítjük Önt erről a tényről, és folyamatosan tájékoztatjuk Önt.

 1. Fogalommeghatározás

JOGALAP

A jogos érdek azt jelenti, hogy vállalkozásunknak érdeke, hogy a legjobb szolgáltatást/terméket, valamint a legjobb és legbiztonságosabb élményt nyújthassuk Önnek.. Gondoskodunk arról, hogy figyelembe vegyük és mérlegeljük az Önre gyakorolt esetleges (pozitív és negatív) hatást és az Ön jogait, mielőtt személyes adatait jogos érdekeink érdekében feldolgoznánk. Személyes adatait nem használjuk fel olyan tevékenységekhez, ahol érdekeinket az Önre gyakorolt hatás felülírja (kivéve, ha rendelkezünk az Ön beleegyezésével, vagy a törvény más módon előírja vagy engedélyezi). Ha felveszi velünk a kapcsolatot, további információkat kaphat arról, hogyan értékeljük jogos érdekeinket az Önre gyakorolt esetleges hatásokkal szemben bizonyos tevékenységek tekintetében.

A szerződés teljesítése az Ön adatainak kezelését jelenti, ha ez egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges .

A jogi kötelezettség teljesítése azt jelenti, hogy személyes adatait akkor dolgozzuk fel, ha az szükséges egy olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amelyre mi kötelezettek vagyunk.

HARMADIK FELEK

Belső harmadik felek

A Vita Csoport más,  közös adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként működő vállalatai, amelyek közül néhány az Egyesült Királyságon kívül található, felhasználható az  Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező vállalataink egyikével leadott megrendelés teljesítésére, és ilyen esetekben megadjuk az Ön nevét és címét az érintett vállalatnak.

Külső harmadik felek

 • Informatikai és rendszeradiigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, többek között:
  • Extramile Communications Ltd , amely üzemelteti a szervert, amely a honlapunkat tárolja, és rögzíti és tárolja a cookie-kat a nevünkben; és
  • Barclaycard, amely fizetési szolgáltató.
 • Szakmai tanácsadók, köztük ügyvédek, bankárok, könyvvizsgálók és biztosítók az EGT-ben, akik tanácsadási, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak.
 • A HM Revenue & Customs, a szabályozók és az Egyesült Királyságban székhellyel működő egyéb hatóságok, amelyek bizonyos körülmények között megkövetelik a feldolgozási tevékenységek bejelentését.

AZ ÖNT MEGILLETŐJOGOK

Önnek joga van:

az előzetes tájékozódáshoz, amely azt jelenti, hogy kérelem nélkül is kötelesek vagyunk tájékoztatni a végzett adatkezelések részleteiről.

hozzáférést kérni személyes adataihoz (közismert nevén „az érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, és ellenőrizze, hogy jogszerűen dolgozzuk-e fel azokat.

Önről tárolt személyes adatok helyesbítését kérni. Ez lehetővé teszi, hogy kijavítsa az Önről tárolt hiányos vagy pontatlan adatokat, bár előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát, teljességét.

személyes adatainak törlését kérni. Ez lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk a személyes adatok törlését vagy eltávolítását, ha nincs kényszerítő indokunk, okunk arra, hogy folytassuk azok feldolgozását. Önnek joga van arra is, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérje tőlünk, ha sikeresen élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd alább), ahol jogellenesen dolgoztuk fel adatait, vagy ha a helyi törvényeknek való megfelelés érdekében törölni kell személyes adatait. Vegye figyelembe azonban, hogy előfordulhat, hogy nem mindig tudunk eleget tenni a törlési kérelmének konkrét jogi okokból, amelyekről adott esetben a kérése időpontját követően határidőbentájékoztatjuk Önt.

személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, ha saját (vagy harmadik fél) jogos érdekeire támaszkodunk, és van valami az Ön konkrét helyzetében, ami arra készteti Önt, hogy tiltakozzon az ezen az alapon történő feldolgozás ellen, mivel úgy érzi, hogy ez hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Önnek joga van tiltakozni az ellen is, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzuk fel. Bizonyos esetekben bizonyíthatjuk, hogy kényszerítő jogos indokunk van arra, hogy feldolgozzuk az Ön adatait a tiltakozása ellenére is, amely felülírja az Ön jogait és szabadságait.

személyes adatainak feldolgozásának korlátozását kérni. Ez lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk, hogy függessze fel személyes adatainak feldolgozását a következő esetekben:

 • Ha azt szeretné, hogy megállapítsuk az adatok pontosságát.
 • Ha az adatok felhasználása jogellenes, de Ön nem szeretné, hogy töröljük őket.
 • Ha szüksége van rá, hogy tároljuk az adatokat, még akkor is, ha már nincs szükségünk rájuk, mivel szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez..
 • Ön tiltakozott az adataink felhasználása ellen, de ellenőriznünk kell, hogy van-e elsőbbséget élvező jogos indokunk azok felhasználására.

személyes adatainak átadását kérni Önnek vagy egy harmadik félnek. Személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban biztosítjuk Önnek vagy az Ön által kiválasztott harmadik félnek. Vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azokra az automatizált információkra vonatkozik, amelyeket eredetileg az Ön hozzájárulásával kezeljük, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés teljesítése.

Bármikor visszavonhatja a beleegyezését, ha személyes adatai kezelésének jogalapja a hozzájárulásra. Ez azonban nem befolyásolja a beleegyezés visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha visszavonja a beleegyezését, előfordulhat, hogy nem tudunk bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani Önnek. Tájékoztatni fogjuk Önt erről a helyzetről abban az időpontban, amikor visszavonja a beleegyezését.

—————————————————————————–

Kiadás dátuma: 2020. november 11.

Módosítva: 2021. április 7., a Brexit utáni frissítésekkel.

 • Adatvédelmi tisztviselő adatai frissítve
 • Az uniós képviselő adatai naprakészek
 • A vezető felügyeleti hatóság adatai frissítve
 • A Brexit utáni általános szerződési feltételek az Egyesült Királyság és az EU közötti nemzetközi transzferekre

Módosítva: 2021. augusztus 16., a Brexit utáni frissítésekkel:

 • Az ICO és a vezető felügyeleti hatóság elérhetőségei hozzáadva